Pulsprosjekt 2: Overivrige hunder som ikke står rolig

Det er ikke bare problemer med at hunden ikke står rolig. Den prøver sågar å starte helt på egenhånd. Noen kjørere påstår at dette er en bra oppvarming og noen er opptatt av at hunden skal gire seg opp på startstreken som et slags adrenalinkikk. Ok, vel og bra, men vi snakker om distanser på fra 5 km og opp til 1000 km, dette er ikke snakk om en kort sprint på noen hundre meter.

Se på kurven under. Dette er pulsmåling av 3 forskjellige hunder fra 3 forskjellige spann i samme vognløp på 3km. Den blå og grønne hunden står ganske rolig og venter på startsignal. Den rød hunden hopper og spretter og prøver å starte hele spannet, med det resultat at den når makspuls på startstreken. Når starten går er den så stiv at denb har ikke noe å gi og intensiteten avtar stikk motsatt av hva den grønne og den blå hunden presterer som sparte seg på starten.

Dette er et stort problem i hundekjøringa og kan bare løses ved at alle hundene blir oppvarmet før start og at de lærer seg til å stå rolig og vente på startsignalet. Det samme gjelder bruk av matte eller brems for å holde hundens fart nede. Da spiller vi ikke på lag med hunden, men bruker opp dens krefter til noe som ikke er til fordel for resultatet.