Pulsprosjekt 5: Vi "forsker" litt

Under løp og trening har det hendt at hunder faller og er "borte" en stund og det snakkes ofte om epilepsi. Jeg mener at vi kan ikke trekke inn en sykdomstilstand uten at hunden av en fagperson har fått konstatert denne diagnosen. Det vil være mer naturlig å snakke om hypoglykemi, som på godt norsk er for lavt blodsukker. Når blodsukkeret blir faretruende lavt, vil hunden besvime og falle. Dette er kroppens forsvarsmekanisme for å sikre at hjernen ikke tar skade. Hjernen og nervecellene er veldig avhengig av blodsukker. Endelig har jeg fått hjelp til å gjennomføre et innledende forsøk for å se hva som skjer. Vi var 2 veterinærer, en erfaren dyrepleier, en fagperson på massasje og rehabilitering, en fysioterapeut og hestetrener med god erfaring i laktatmåling og meg selv som pulsmåler. 5 AH ble kjørt i 10km foran en lett ATW uten motor. I spannet ble 3 hunder målt. En rolig hund (Yeti), en hund med høyt stress som pleier å få problemer (men ikke av de værste)(Ramp) og en midt i mellom (Bjørnen). Alle hunder var bra trent og hardtarbeidende (se bilde under galleri). Hundene gikk etter egen lyst og ble ikke presset eller roet ned.

Blodglukose mmol/l (blodsukker) målt rett etter hver etappe:

  start 3 km 7 km slutt
Yeti 3,2 4,4 5,2 4,9
Ramp 4,5 13,6 16,7 13,1
Bjørnen 5,4 12,0 8,5 7,2

Laktat mmol/l fullblod(melkesyre) målt rett etter hver etappe:

  start 3 km 7 km slutt
Yeti  0,8 2,4 3,7 3,0
Ramp 0,8 12,3 10,7 13,8
Bjørnen 0,8 6,7 5,7 5,2

 

 

Rektaltemperatur grader C målt rett etter hver etappe:

  start 3 km 7 km slutt
Yeti  38,1 40,5 41,6 41,4
Ramp  38,3 39,8 41,6 41,4
Bjørnen 38,9 40,0 41,1 40,6

Puls slag pr. min (bpm).......(hjertefrekvens, gjennomsnitt av etappe og pause), kontinuerlig måling:

  start 1. etappe 1. pause 2. etappe 2. pause 3. etappe slutt
Yeti 122 284 169 273 161 280 155
Ramp 181 308 216 306 209 308 204
Bjørnen 132 294 168 290 178 290 172

Kommentarer til forsøket: Det første som er iøyenfallende, er den enorme stigningen i Ramps blodsukkernivå. Hva kommer den av? En av veterinærene forklarer....."stresshormonet adrenalin mobiliserer mye blodsukker i blodbanen fordi dette er en rask og lett tilgjengelig energi som Ramp nå trenger siden han oppfatter denne situasjonen som stressende". Han gir mer enn fullt trøkk og går over sin anaerobe terskel med det resultat at laktatverdien går til himmels allerede etter 3 km og forblir høy resten av treningstida. Vi antar at denne tilstanden som kalles hyperglykemi (for høyt blodsukker) etter hvert vil bli til hypoglykemi (for lavt blodsukker) fordi han forbruker mye av denne energien. Dette ser vi også av hans gjennomsnittlige hjertefrekvens som i alle etappene ligger godt over antatt anaerob terskel (ca. 280-285bpm og laktat ca. 4mmol/l). Nå må vi også ta i betraktning at Ramp og Bjørnen går bak, mens Yeti er den store hvite hunden som går foran. Se også pulsprosjekt 1 (fra 1999) når det gjelder hundenes intensitet og plassering i spannet.
Når det kommer så mye blodsukker i blodbanen vil insulinmengden øke drastisk for å lagre dette i cellene. Da vi samtidig vet at økt insulinnivå i blodet hemmer fettforbrenninga, får hunden et problem. Den skal jo ut på et langt løp eller treningstur og skulle jo helst vært over på fettforbrenning tidligst mulig, slik som f.eks Yeti.

Har du kommentarer til dette forsøket eller har lyst til å lære om pulsmåling av hunder, send oss gjerne en e-post ( post@seleverkstedet.no ). Utpå våren vil vi ta opp igjen dette prosjektet og reindyrke det i alle retninger for å se hvordan det ender. Følg med!!

Bilder fra dette forsøket finner du under "Galleri"